Massage bij kanker

Je krijgt de diagnose ‘kanker’ en ‘je wereld staat stil’, ‘de wereld staat op zijn kop’ of ‘jouw wereld stort in’… Het zijn veel gehoorde uitspraken die dat moment proberen te verbeelden.

Je komt terecht in een rollercoaster. Operaties, eventuele nabehandelingen, pijn, angst en onzekerheid over hoe het verder zal gaan zijn vanaf dan onderdeel van jouw leven. Je brengt veel tijd door in het ziekenhuis. Daar gaat alle aandacht uit naar dat deel van jouw lichaam dat ziek is en dat iedereen zo graag beter ziet worden.

Je zou bijna vergeten dat dat lichaam ook nog gezonde delen kent. Je kijkt uit naar de laatste behandeling. Als dat strakke schema wegvalt (hoe fijn ook!), ben je ineens op jezelf aangewezen.

En dan begint de verwerking. Massagetherapie kan het genezingsproces én het verwerkingsproces bij kanker ondersteunen. Zachte en liefdevolle aanraking, waardoor je niet als patiënt maar als méns wordt aangeraakt. Zo kun je je lichaam laten weten dat er ook nog prettige momenten te ervaren zijn. Je kunt gaan voelen wat het met jou gedaan heeft, waar je nu staat, wat je wilt en niet meer wilt.

Massage bij kanker gaat altijd uit van zachte aanraking waarbij je in een voor jou aangename houding op de massagetafel plaats neemt. Zacht… liefdevol… integer…. heel makend….